Birlikte gelecek için çalışırız.

Kurumumuz, daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, güvenlik risklerini en aza indirmeyi, yasalara ve proje gerekliliklerine uymayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli olarak kabul eder.

  • Önce sağlık ve iş güvenliği ile anlayışı ile hareket eder
  • Güvenlik risklerini önceden tespit eder ve gerekli önlemleri alır
  • Uluslararası standartlara uygun güvenlik politikalarını benimser
  • Çalışanlarının sağlığını takip eder, olası yaralanmaları önler
  • Eğitim ve destekleyici programlarla çalışanlarını önlemler konusunda sürekli bilinçlendirir
  • Veri yönetimini kullanarak koruma parametreleri belirler ve uygular
  • İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını sürekli gözden geçirir, stratejik güvenli kararlar alır
  • İş sonuçlarını iyileştirmek için etkin yöntemler kullanır