• As Steel İnşaat Limited Şirketi; (As Steel) assteel.com.tr domainlerini kullanıyor olup Şirketimizden gelecek tekliflerde yalnızca bu domainin uzantısı olan mail adresleri kullanılacaktır. Bu sebeple; bahse konu mail adresleri dışında yahut sair iletişim araçları üzerinden gelebilecek herhangi bir teklif, ileti yahut bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini, yaşanacak herhangi bir zarardan ötürü As Steel’in herhangi bir mesuliyetinin bulunmadığını beyan ederiz.

• Bu web sitesindeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, çizgi animasyon dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni (“Materyal”), sadece “As Steel” hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

• As Steel bu web sitesindeki bütün materyalin ve bilginin (“İçerik”) hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek azami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu materyal ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca As Steel bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

• As Steel veya çalışanlarından herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Materyalin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, As Steel tarafından tamamen reddedilmiştir.

• Bu sitedeki materyal sadece ticari olmayan kişisel işler için kullanılabilir. Bu izni göz önünde bulundurarak siteden herhangi bir şekilde kopya almak, siteyi kullanarak yapılan herhangi bir materyalde, buradaki telif hakkı, marka ve mal sahipliğine ait tüm duyuruları dikkate aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir şekilde materyallerin izinsiz kullanımı, kullanıcıyı ceza ve tazminatla karşı karşıya getirir. Bu cezalar yayıncılık izni, gizliliği, marka ve telif hakkının çiğnememesine bağlı olanları içerdiği gibi sadece onlarla da sınırlı değildir. Bu sitede bulunan tüm marka ve logolar As Steel ve onun iş ortağı firmalarının tescilli ve tescilsiz markalarıdır. Bu sitedeki hiçbir meta; patent, kullanma hakkı veya lisansı, marka teşhiri ve marka sahibinin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

• As Steel İnternet Sitesi, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafların internet siteleri veya bunların içeriği As Steel’in kontrolü altında bulunmadığı gibi, As Steel bu internet sitelerinin veya içeriklerinin yasalara uygunluğu, doğruluğu, kullanılabilirliği, güncelliği veya eksiksizliği konuları ile ilgili kesinlikle sorumluluk üstlenmemektedir. As Steel, üçüncü taraf internet sitelerinden veya bunların içeriklerinden veya As Steel İnternet Sitesine bağlantı veren veya resim karelerinde yer veren hiçbir internet sitesinden sorumlu değildir.