Buhara City

Buhara City

Açıklama

Buhara City projesi, Özbekistan’ın Buhara kentinde tarihi şehir ile havalimanı arasında 535 bin m2 alan üzerine kurulması planlanan konut mülkleri, ticari alanlar, oteller, bir bilim merkezi ve müze, kütüphane, konferans merkezi ve İslami ilimler merkezi gibi kültürel etkinlik binalarının yanı sıra kamusal alanlar ve yeşil alanları içerecektir.

Proje ile Tarihi Buhara kentiyle 4 ana noktadan ilişki kurarak kentin hali hazırdaki yoğunluğunu kurulacak yeni şehre yönlendirilmesi hedefleniyor.

Tasarımında İklim koşullarının da dikkate alındığı projede bölgenin sıcaklığı göz önünde bulundurularak su öğesiyle yaşam kalitesinin artırılması planlanıyor.

Aynı zamanda yenilikçi inşaat teknolojilerin kullanıldığı Buhara City projesinde Buhara’nın tarihi dokusundaki şehir siluetini ve kat yüksekliklerini koruyan bir planlama anlayışının gözetildi.