Daşoğuz Su Arıtma Ve Boru Hattı Tesisi

Daşoğuz Su Arıtma Ve Boru Hattı Tesisi

Açıklama

150.000m3/gün kapasiteli, tam otomatik çalışan içme suyu arıtma tesisi 25.5km uzunluğunda ve 900mm’lik ana şebeke boru hattından oluşmaktadır. Tesisi oluşturan binalar: 1.İdari bina, 2.Mekanik ve elektrik atölyesi, 3.Temiz su deposu, 4.Temiz su pompa istasyonu, 5.Kimya binası (ön havalandırma havuzu, hızlı ve yavaş karıştırma havuzları, alüminyum sülfat, kireç, sülfürik asit, anyonik polieloktrolit dozlama sistemleri), 6.Çamur binası, 7.Çamur süzüntü suyu havuz ve pompa istasyonu, 8.Kum Şltreleri terfi istasyonu, 9.Kirli geri yıkama su deposu ve pompa istasyonu, 10.Dikdörtgen yatay çöktürme havuzları binası, 11.Klorlama binası, 12.Basınçsız kum filtreleri, 13.Trafo ve jeneratör binası 1, 14.Çamur deposu, 15.Bekçi binası, 16.Su alma yapısı pompa istasyonu, 17.Ham su transfer pompa istasyonu, 18.Stabilizasyon havuzları, 19.Trafo binası 2 Türk teknolojisi (Mass Arıtma Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) kullanılmıştır.